Ejendomsservice med store besparelser for boligforeninger, virksomheder, butikker mv.

Vi er en af landets bedste rengørings firma i Danmark. Udnyt vores effektive setup og få store besparelser på jeres ejendomsservice. Bestil et uforpligtende tilbud og se, hvad I kan spare.

Ejendomsservice kan bl.a. bestå af:

 • Trappevask og vinduespolering
 • Rengøring af fraflytning af lejlighed
 • Aftørring af gelændere, balustre og paneler en gang om måneden.
 • Dørmåtter stilles op ad døren og lægges ned bagefter.
 • Spindelvæv fjernes på trapper hver gang.
 • Postkasser aftørres hver gang.
 • Gulvslibning i lejlighed
 • Græsslåning af gårdanlæg og andre udearealer
 • Ukrudtsbekæmpelse i beplantninger
 • Renholdelse af hårde belægninger (fliser, beton)
 • Renholdelse af grønne områder
 • Beskæring af træer og buske
 • Renovering af beplantninger og belægninger
 • Fejning og opsamling af papir eller andet skrald
 • Trappevask og vinduespolering
 • Rensning af afløb og tagrender

En ejendomsserviceaftale kan sammensættes på mange forskellige måder og omfatte en enkelt bygning eller en kæde af bygninger. 

Hvorfor er ejendomsservice vigtigt?

Alle typer af ejendomme kræver jævnlig ejendomsservice for at bibeholde deres udtryk og beskytte dem mod vind, nedbør, svingende temperaturer, graffiti og andet hærværk samt helt almindelig slitage. Både det danske vejr og ejendommens brugere nedbryder ejendommen på længere sigt. Selv på kort sigt kan man dog se de første problemer med f.eks. fugtindtrængen pga. fyldte tagrender, hvis plejen ikke er i orden.

 

Pæne ejendomme er nemmere at beskytte

Hærværk skaber mere hærværk. Undersøgelser viser, at pæne ejendomme og områder har en afskrækkende effekt på graffiti og andre typer af hærværk. Velplejede arealer fri for skrald har en stærk signalværdi og understøtter også en kultur, hvor ejendommens brugere i højere grad hjælper med at bevare rene områder. Hvis jeres ejendom er placeret i et område med en høj risiko for hærværk og kriminalitet, kan en stærk og vedholdende ejendomsservice være en del af løsningen.

De skjulte omkostninger ved dårlig ejendomsservice

Det er relativt nemt at opgøre omkostningerne til udbedring af f.eks. hærværk og vandskader, men mange glemmer de mange afledte konsekvenser, der nemt og billigt kunne undgås ved god service af ejendommen:

 • Tomme lejemål og lavere lejeindtægter: uplejede eller ødelagte områder og bygninger er ikke attraktive for nye lejere og vil i mange tilfælde på sigt føre til lavere lejeindtægter.
 • Håndtering af klager: uplejede områder fører næsten altid til flere klager fra beboere og brugere.
 • Påbud og erstatningsansvar: snerydning og saltning er altid ejerens ansvar og kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser i form af erstatningsansvar og håndtering af kommunale påbud. Om sommeren kan uplejede grønne arealer bl.a. føre til en eksplosiv vækst af giftige planter såsom bjørneklo og vild pastinak, der medfører en sikkerhedsrisiko og næsten altid et påbud fra kommunen.
 • Forsinkelser i byggeprojekter: udbedring af hærværk eller skjulte vandskader kan forsinke og fordyre jeres byggeprojekter.
 • Værdiforringelse på sigt: en dårligt plejet ejendom kan både på kort og lang sigt tabe en stor del af sin værdi.

 

Hvem får udført ejendomsservice?

Vi udfører ejendomsservice på alle typer af ejendomme for små og store virksomheder, boligforeninger, boligselskaber, butikker og kæder, offentlige institutioner, kommuner, forsyningsvirksomheder, landmænd mv. I de fleste tilfælde kan selv opgaver på små ejendomme nemt planlægges effektivt mellem vores landsdækkende netværk af kunder og driftscentre for at opnå besparelser.

Hvor har I driftscentre? Er I landsdækkende?

Hurtige løsninger og lokal viden er vigtigt for mange af vores kunder. Derfor har vi etableret et landsdækkende netværk af lokale driftscentre og leverandører, så vi kan sikre hurtige løsninger i alle brofaste hjørner af Danmark.

Hvilken maskiner anvender vi til ejendomsservice

Vores egen maskinpark sikrer adgang til alle typer af maskiner, der traditionelt anvendes til ejendomsservice, og vi udvælger de maskiner og metoder, der passer bedst til ejendommens størrelse, højde, adgangsforhold mv. for at sikre effektiv drift på jeres arealer. Vores maskinpark byder også på en række specialmaskiner, og vi tester og udvikler løbende værktøjer og maskiner, der kan gøre arbejdet lettere og dermed billigere for jer.

Kan ejendomsservice gøres uden kemi?

Vores store udbud af specialmaskiner og værktøjer gør det muligt for os i mange tilfælde at tilbyde ejendomsservice uden brug af kemisk ukrudtsbekæmpelse. I nogle tilfælde vil vi dog anbefale kemisk bekæmpelse for at sikre effektiv og billig pleje af jeres arealer.

Kontakt os eller bestil et tilbud for at høre, om vi kan tilbyde kemi-fri pleje af jeres ejendomme.

Hvordan kan I opnå store besparelser?

Drift og pleje af udendørsarealer er en krævende og omkostningstung opgave, hvor stordrift er en markant fordel. De faste omkostninger til medarbejderlønninger, maskininvesteringer, planlægning og logistik udgør en stor del af omkostningerne. Vi kan som en af landets største udbydere netop tilbyde jer fordelen ved stordrift og høj kvalitet i udførelsen af ejendomsservice, og vores erfaringer er, at der i de fleste tilfælde kan opnås store besparelser.

Hvordan sikrer I en høj kvalitet?

Vi har mange års erfaring i at løse grønne drifts- og plejeopgaver over hele landet. Sammen med effektiv planlægning og stordrift er vores vigtigste ressource vores dygtige medarbejdere. Vi har en stor stab af fagligt dygtige og servicemindede medarbejdere, der sikrer dig et fleksibelt og professionelt samarbejde omkring ejendomsservice. Vi har multiservice-medarbejdere og kan derfor også tilbyde at stå for eksempelvis viceværtfunktion, trappevask og lignende.

Hvorfor skal vi vælge Hansen´s vinduespolering?

Udover høj kvalitet i udførelsen under attraktive vilkår fremhæver vores kunder typisk, at vi er meget proaktive og fleksible i håndteringen af deres ejendomsservice. Det betyder, at I som kunde hos os kan stole på, at jeres ejendomsserviceopgaver bliver løst til tiden og med den aftalte kvalitet. Derudover vil vi altid tilpasse os jeres behov og kan tilbyde løsninger, hvis der opstår uforudsete udfordringer på jeres arealer.

Du kan kontakte mig ved at trykke på knappen Her. Du skal udfylde kontaktformularen på siden.